Mapa

Login Form

Gromadzenie i składowanie przedmiotów niepotrzebnych do uprawy to coraz częstrze zjawisko nie tylko na terenie ogrodów działkowych , ale równierz w ogrodach przydomowych , tarasach oraz działkach rekracyjnych  .Utrzymywanie porządku jest ważne zarówno ze względów estetycznych , jak i epidemiologiczno - sanitarnych.

W kazdym gospodarstwie domowym co pewien okres prowadzone są remonty , wymieniane meble oraz przedmioty użytku codziennego . Podczas tych prac często pojawiają się dylematy : co zrobić z nie potrzebnymi rzeczami . Niekiedy nie można się rozstać np: ze starą szafą czy znoszoną marynarką , przenosi się je do altany lub składziku z narzędziami - "bo pewnie się przyda" albo " jeszcze ją założę " . Zdarza się , że podobny los spotyka wyszczerbiony nóz lub uszkodzone nożyce . Takie działanie w krótkim czasie może stworzyć składowisko - śmietnisko, w którym trudno cokolwiek odnaleźć . Dla wielu działka i ogród stają się drugim domem , w którym znajdują się potrzebne na codzień przedmioty i narzędzia . Nie zawsze są to rzeczy godne zatrzymania , dlatego trzeba zwrócić uwagę na to , czy nie otaczamy się rupieciami.

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia paragrafu

 

Partycypacja ROD została ustalona w wysokości 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD .

Podział tych środków został ustalony następująco: 65% dla OZ PZD ,

30% dla jednostki Krajowej PZD , Fundusz Samopomocowy PZD 1%,

Fundusz Obrony ROD 3%, Fundusz Rozwoju 1% .

Kwotę partycypacji Zarząd ROD zobowiązany jest przekazać do

Okręgowego Zarządu do dnia 15 Lipca 2019 r. 

 Okręgowy Zarząd zaś powinien do dnia 30 Lipca 2019r.

przekazać do jednostki Kajowej środki przeznaczone w Uchwale 

dla jednostki krajowej oraz na wskazane wyżej fundusze

( samopomocowy , obrony , rozwoju)

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PZD W 2019 ROKU

 

 

W sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2019 r. 

Krajowa Rada zdecydowała dla członków zwyczajnych i współdziałających

w dotychczasowej wysokości , tj. 6 zł.

Każdy z małżonków - współdziałkowców  będącym członkiem

Polskiego Związku Działkowców opłaca za 2019 r. składkę w

wysoości 3 zł.

Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych ,

Zebrana w 2019 r. pozostaje w całości w dyspozycji Zarządu ROD . 

Składka powinna być zapłacona do dnia 30 czerwca 2019r.

  ( §143 Statutu PZD )