Mapa

Login Form

                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania obrazki ogniska

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się wiosenne porządki, które niestety nierzadko łączą się ze spalaniem liści, gałęzi i innych odpadów na działkach. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD wszelkich odpadów organicznych (i innych) na jego terenie jest surowo zabronione.

   

Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej.

 

   

Umowa przeniesienia praw dzierżawy działkowej podlega opodatkowaniu PCC, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa przeniesionego prawa, a stawka podatku wynosi 2%. Nabywca winien bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, PCC-3, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie uiszcza się, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.