Mapa

Login Form

 

 Znalezione obrazy dla zapytania śmieci Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parlamentarnego PSL zwrócił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami. W treści interpelacji poseł wskazuje, iż „[…] w praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent. Właściciele ogródków działkowych to w przeważającej części emeryci, renciści i osoby niezamożne, podwyżki opłat dotykają ich więc w sposób szczególny. Według nowych zasad działkowcy są zobowiązani płacić za odbiór odpadów przez cały rok, mimo że wytwarzają odpady tylko w sezonie, tj. od marca do września.
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny uwzględnić specyfikę ogródków działkowych, odmienną od nieruchomości użytkowanych przez cały rok.”

treść interpelacji – do pobrania