Mapa

Login Form

 

 Opłaty obowiązujące w roku 2024 r.

w ROD ,,Powstańców'' w Płocku

 

1) składka członkowska = 6 zł na rok od członka PZD ,

małżonkowie 2 x 3 zł = 6

2) opłata za wodę do podlewania działki = 10 zł na rok od działki

3) opłata za śmieci = 60 zł na rok od działki

4) opłata energetyczna = 20 zł na rok od działki , dotyczy tylko działkowców którzy korzystają z sieci ogrodowej .

5) opłata ogrodowa = m2 działki x 1,10

Termin wnoszenia opłat do 31 Maja za rok 2024

Wpłat można dokonywać na konto Ogrodowe

Podając imię Nazwisko ,nr Działki i za co jest wpłata

ING Bank Śląski nr konta :

22 1050 1979 1000 0090 3060 6983

Dodatkowe opłaty jednorazowe dotyczą tylko nowych działkowców :

 

- Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca w

pierwszym roku użytkowania działki ustalana przez OZ PZD = 600,, wpisowe''

 

- Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca w

pierwszym roku użytkowania działki ustalana przez Zarząd ROD= 800

,, inwestycyjne''

 

Wszystkie w/w opłaty wnosimy na konto Ogrodowe

ING Bank Śląski nr konta :

22 1050 1979 1000 0090 3060 6983