Mapa

Login Form

 

Dotyczy : opłat obowiązujących w 2023 r. w

ROD ,,Powstańców'' w Płocku

 

1) składka członkowska = 6 zł na rok od członka PZD ,

małżonkowie 2 x 3 zł = 6

2) opłata za wodę do podlewania działki = 10 zł na rok od działki

3) opłata za śmieci = 50 zł na rok od działki

4) opłata energetyczna = 20 zł na rok od działki , dotyczy tylko działkowców którzy korzystają z sieci ogrodowej .

5) opłata ogrodowa = m2 działki x 1,00 zł

 

Wpłat można dokonywać na konto Ogrodowe

Podając imię Nazwisko ,nr Działki i za co jest wpłata

ING Bank Śląski nr konta :

22 1050 1979 1000 0090 3060 6983