Mapa

Login Form

 

 Wiosna coraz bliżej i na działkach w ROD z pewnością zacznie się planowanie i sadzenie nowych roślin. Świadomi   ekologicznie działkowcy powinni przy tym pamiętać, żeby sadzone rośliny nie były tylko dekoracją, ale by wspierały   bioróżnorodność i otaczającą ogrody działkowe przyrodę.
 Żaden inny teren zieleni w mieście nie ma takiego potencjału w ochronie różnorodności biologicznej, jak ROD-y. Wielość   gatunków roślin (kwitnące, miododajne, owocujące), jakie można na działkach uprawiać z pewnością je wyróżnia.

 

 

Obecnie żyjemy w dobie postępującego zaniku siedlisk życia zwierząt i roślin oraz spadku bioróżnorodności, co jest bardzo groźne. Choćby z tego względu działkowcy, czyli ogrodnicy powinni (obok odpoczynku na działkach) przede wszystkim rozwijać na działkach różnorodność biologiczną.
To bardzo ważne –  tu i teraz (nie tylko gdzieś daleko w dżunglach, czy lasach) i dotyczy nas wszystkich!
 
Dlaczego spadek bioróżnorodności jest zagrożeniem?
 
Różnorodność biologiczna jest fundamentalną cechą przyrody, określającą rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów oraz ich genów. Trzeba pamiętać, że bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w efekcie jest bardziej odporne na zachodzące zmiany (np. klimatu). Właśnie z tego względu utrata różnorodności biologicznej jest obecnie największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi.
 
 
Najważniejsze powody spadku bioróżnorodności:
 
– zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych, np. w wyniku budowy tras komunikacyjnych, regulacji rzek, nadmierna wycinka lasów, intensywnego rolnictwa przemysłowego (wielkoobszarowe uprawy monokulturowe i ich nawożenie oraz ochrona chemiczna)
– napływ obcych gatunków inwazyjnych
– zmiany klimatu
– zanieczyszczenie środowiska
– nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych
 
 
Co działkowcy mogą zrobić dla wsparcia i ochrony bioróżnorodności oraz środowiska?
 
1. Uprawiać przede wszystkim rodzime gatunki roślin – zwłaszcza te przyjazne różnym owadom pożytecznym (np. gatunki miododajne), ptakom, czy drobnym ssakom
 
2. Zrezygnować z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz różnogatunkowych rabat złożonych z gatunków kwitnących (kwiatów, bylin, ziół) oraz dających owoce mogące być pożywieniem dla ptaków i innych zwierząt
 
3. Dokarmiać ptaki odpowiedzialnie, np. nie karmić ich chlebem
 
4. Poznać gatunki roślin obcych inwazyjnych, które zagrażają przyrodzie i nie wprowadzać ich do uprawy.
 
5. Zrezygnować z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku
 
6. Świadomie segregować odpady, kompostować i stosować recykling (np. rozdrabniać gałęzie, wykorzystywać ściętą trawę, czy zrębki do ściółkowania rabat)
 
7. Ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych na rzecz preparatów naturalnych i biologicznych oraz zasilania organicznego
 
8. Oszczędzać wodę i energię elektryczną
 
9. Zbierać deszczówkę, którą można wykorzystać np. do nawadniania ogrodu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W podjęciu działań na rzecz wsparcia bioróżnorodności pomoże działkowcom program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”