Mapa

Login Form

 

                 INFORMACJA

 

Dotyczy : opłat obowiązujących w 2020 r. w

ROD ,,Powstańców'' w Płocku

 

1) składka członkowska = 6 zł na rok od członka PZD ,

małżonkowie 2 x 3 zł = 6 zł

2) opłata za wodę do podlewania działki = 10 zł na rok od działki

3) opłata za śmieci = 65 zł na rok od działki

4) opłata energetyczna = 20 zł na rok od działki , dotyczy tylko działkowców którzy korzystają z sieci ogrodowej .

5) opłata ogrodowa = m2 działki x 0,55 zł = ………

( tę opłatę wnosimy w formie zaliczki)

 

W/W opłaty płatne do 31 Maja 2020 na konto Ogrodowe

 

ING Bank Śląski nr konta :

22 1050 1979 1000 0090 3060 6983

.................................................................................................................................

 

 

Dodatkowe opłaty jednorazowe dotyczą tylko nowych działkowców :

 

- Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca w pierwszym roku użytkowania działki ustalana przez OZ PZD = 350 zł ,, wpisowe''

 

- Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca w pierwszym roku użytkowania działki ustalana przez Zarząd ROD = 440 zł ,, inwestycyjne''

 

Wszystkie w/w opłaty wnosimy na konto Ogrodowe

 

ING Bank Śląski nr konta :

22 1050 1979 1000 0090 3060 6983