Mapa

Login Form

      

Aktualnie w naszym kraju trwa susza. Brak opadów i wyjątkowo wysokie temperatury powietrza to fakt, który zauważamy wszyscy.

Powszechnym widokiem w miastach, ale także na działkach, stały się ogromne przestrzenie suchych trawników.

Spowodowane jest to m.in. zbyt niskim koszeniem murawy, które sprzyja parowaniu wody i szybkiemu zmniejszaniu się jej

zawartości w obrębie strefy korzeniowej, co powoduje zasychanie roślin. Gleba pokryta wyższą roślinnością zdecydowanie

dłużej utrzymuje wilgoć i nie ulega erozji. W okresach suszy zaleca się rezygnację z koszenia trawników.

W miejscach  gdzie jest to konieczne (np. w miejscach komunikacyjnych) zaleca się koszenie na jak najwyższą, możliwą wysokość.

 Co jeszcze możemy zrobić aby przeciwdziałać skutkom suszy?

Krajowy Zarząd PZD dnia 29 kwietnia 2020 r. wydał stanowisko w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych,

w którym przedstawia działkowcom działania mające na celu zniwelowanie skutków suszy. Oprócz rezygnacji z intensywnej

pielęgnacji trawników proponuje się następujące działania:

– Zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wymagają częstego koszenia ani nawadniania.

Ponadto pozytywnie wpływają na estetykę oraz bioróżnorodność, stanowiąc pożytek i schronienie dla pożytecznych organizmów;

– Zwiększenie pokrycia ogrodów szatą roślinną poprzez stosowanie ciągłości upraw (wysiewanie poplonów oraz nawozów zielonych);

– Ściółkowanie gleby. Rozkładanie materii organicznej pozyskanej podczas pielęgnacji roślin: cięcia drzew lub odchwaszczania,

zabezpiecza powierzchnię gleby przed parowaniem.  Rolę ściółki mogą pełnić pocięte gałązki, zrębki i wióry drzewne oraz

materiał z kompostownika.

PZD przygotował również Otwarty Program Klimatyczny, materiał o charakterze edukacyjnym, mający na celu wsparcie

ROD i działkowców w świadomym i rozsądnym gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego.

(http://pzd.pl/artykuly/26583/111/Otwarty-Program-Klimatyczny-PZD-w-pigulce.html).

W programie zaleca się działkowcom aby w celu ochrony zasobów wody zbierali i retencjonowali deszczówkę,

a także racjonalnie wykorzystywali jej zasoby. Rośliny najlepiej podlewać wieczorem – nigdy w czasie pełnego nasłonecznienia.

Podlewać powinno się rzadziej i na większą głębokość. Najbardziej efektywnym i oszczędnym sposobem podlewania jest

nawadnianie kropelkowe. Rośliny mają zróżnicowane wymagania wodne – ilość wydatkowanej wody należy dostosować do

gatunku rośliny oraz fazy wzrostu.

Sytuację klimatyczną w całym kraju monitorować można na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (https://stopsuszy.imgw.pl/). Znajdziemy tam ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne oraz dane dotyczące m.in.:

– suszy meteorologicznej

– suszy hydrologicznej

– wilgotności gleby

– dobowej sumy opadów

Susza wpływa negatywnie na wiele aspektów życia, nie tylko na estetykę działek, ale także na powodzenie upraw,

a tym samym kwestie ekonomiczne. Przeciwdziałanie jej skutkom wymaga zdecydowanych i długofalowych działań.

Apelujemy o bieżące monitorowanie sytuacji klimatycznej w swoim regionie i o przestrzeganie zaleceń dotyczących przeciwdziałaniu suszy.

Krajowy Zarząd PZD