Mapa

Login Form

  

W wielu gminach prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu, np. z dachów i poszyć budynków. O środki na usuwanie azbestu mogą ubiegać się także zarządy ROD i indywidulani działkowcy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

 W wielu ROD na terenie całego kraju, niektóre altany wciąż mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Azbest należy na najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli,  międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Wiele gmin prowadzi programy i udziela dofinansowania umożliwiające usuwanie tego szkodliwego odpadu. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w danej gminie można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast:

Warszawa: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (bip.warszawa.pl)

Radom: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia – Program usuwania wyrobów zawierających azbest – Urząd Miejski w Radomiu (bip.radom.pl)

Płock:  BIP – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO – 12 (plock.eu)

Siedlce: Prezydent Miasta Siedlce przedstawia do konsultacji społecznych projekt pn.: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce do 2032 roku | Oficjalny portal miasta Siedlce

Ostrołęka: GKOŚ 25 Udzielanie dotacji na usuwanie pokrycia dachowego z materiałów zawierających azbest z budynków osób fizycznych oraz pokryć osłon śmietnikowych – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki

Ciechanów: Usuwanie azbestu – Urząd Miasta Ciechanów (umciechanow.pl)