Mapa

Login Form

Dotyczy: działkowców korzystających z ogrodowej sieci elektrycznej .

Zarząd ROD " Powstańców " w Płocku informuje , że z dniem 01 stycznia 2023r

zmieniły się zasady rozliczania energii elektrycznej przez  Energa Obrót Grupa ORLEN .

Powstał limit 250 kw rocznie przypadający na jedną działkę w ROD ,

gdzie 1kw zużyty wynosi 1,20 zł brutto .

Po przekroczeniu w/w limitu kwota za 1 kw  wynosi 1,62 zł brutto.