Mapa

Login Form

  

Niemal co roku w wielu ogrodach działkowych pojawia się problem szkód wyrządzanych przez dziki lub inne dzikie zwierzęta. Podobnie jest w Warszawie i najbliższych okolicach, gdzie zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia często niszczą ogrodzenia i rujnują uprawy roślin (np. roślin cebulowych).  

Najczęściej na terenach zamieszkanych lub użytkowanych przez ludzi spotkać można sarny i dziki, ale również łosie, bobry, kuny, lisy, borsuki, jeże, zające. Tereny zielone tworzą na obszarze stolicy sieć korytarzy umożliwiających migrację zwierzyny. Dodatkowo – przez środek miasta płynie największa rzeka w Polsce, o nieuregulowanych brzegach, co stwarza dogodne warunki bytowania i przemieszczania się dzikich zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie gęsto zaludnionych centralnych obszarów miasta. Wszystko to prowadzi do nieuniknionych konfliktów pomiędzy potrzebami ludzi i zwierząt.

Duży wpływ na większą ilość dzikiej zwierzyny w bliskości ludzkich domostw jest coraz bardziej ingerujące w tereny leśne lub nieużytki budownictwo mieszkaniowe. Tam, gdzie do niedawna były lasy, pola i nieużytki będące miejscem życia zwierząt dziś stoją i dalej powstają domy, czy osiedla, więc zwierzęta czują są zdezorientowane, ale jednak czują się jakby były „u siebie”.

 

Dlaczego dziki zaglądają do ROD i jak unikać ich odwiedzin?

Głównymi przyczynami nadmiernie rozwijającej się populacji tych zwierząt jest łatwy dostęp do pokarmu (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nie ogrodzone działki), korzystne warunki klimatyczne, brak zagrożeń środowiskowych. Ponadto, dziki szybko przyzwyczajają się do miejskich warunków bytowania, a następnie przekazują potomstwu te wyuczone zwyczaje. Zwierzęta te zmieniły upodobania pokarmowe oraz zwyczaje bytowe.

Wykorzystują z powodzeniem nieużytki, porzucone przez właścicieli zakrzewione grunty, słabiej zagospodarowane fragmenty ogrodów działkowych, pozostałości fortów. Aby unikać odwiedzin dzików należy:

 • utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,
 • nie wolno wyrzucać wszelkiej żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • w momencie, gdy zauważymy dzika (gdy on nas nie zauważył) należy oddalić się nie wykonując gwałtownych ruchów,
 • kiedy dojdzie do spotkania z dzikiem nie wolno uciekać, ponieważ może to sprowokować zwierzę do ataku,
 • przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa oraz sprowokowanie dzika może poskutkować jego atakiem,
 • zachować szczególną ostrożność w miejscach bytowania dzików – poznasz go po zrytym terenie,
 • nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika, który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, a w dalszym ciągu może być niebezpieczny,
 • kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych musza być zamykane, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.

Na terenie Warszawy i najbliższych okolic pieczę na lasami i występującym w nich dzikimi zwierzętami sprawują Lasy Miejskie Warszawa. Sprawy dzikiej zwierzyny prowadzi Dział ds. Ochrony Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa, w tym Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, który zajmuje się wyłącznie dziko żyjącymi ssakami na terenie m. st. Warszawy.

 

Gdzie interweniować w sprawie dzikich zwierząt na terenie Warszawy?

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia na terenie m.st. Warszawy należy kontaktować się z:

 1. Pracownikami terenowymi Lasów Miejskich – Warszawa tel.: 600 020 746 lub 600 020 747

 • gdy chcemy zgłosić prośbę o interwencję z udziałem dużych i średnich zwierząt z gromady ssaki (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, wilk, lis, jenot, borsuk, szop pracz, bóbr) gdy braliśmy udział w kolizji drogowej z udziałem dużych i średnich zwierząt z gromady ssaki (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, wilk, lis, jenot, borsuk, szop pracz, bóbr) lub znaleźliśmy przy drodze zwierzę wymagające pomocy.
 1. EKOPATROLEM Warszawskiej Straży Miejskiej tel.: 986

 • gdy chcemy zgłosić prośbę o interwencję z udziałem małych zwierząt z gromady ssaki (kuna, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, piżmak, zając, dziki królik, łasica, jeż, wiewiórka, nietoperz) lub ptaki,
 • gdy małe zwierzęta z gromady ssaki (kuna, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, piżmak, zając, dziki królik, łasica, jeż, wiewiórka, nietoperz) lub ptaki wymagają transportu do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa lub Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO.
 1. Pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa tel.: 22 756 34 75

 • gdy potrzebujemy zasięgnąć informacji, instruktażu lub porady w sprawie związanej z dzikimi zwierzętami, gdy szukamy specjalisty, który pomoże nam ocenić czy dane zwierzę wymaga ingerencji (pomocy) człowieka.

Istnieje także możliwość samodzielnego przetransportowania zwierzęcia do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa na ul. Korkowej 170A w Warszawie, który czynny jest 24h przez 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy.